O šoli

Število učencev

število oddelkov

Naslov: Zgornja Ložnica 20, 2316 Zgornja Ložnica

Telefonska številka (zbornica): 02 8430 203

 

V kraju Zgornja Ložnica je šola s svojo dejavnostjo že dolgo časa gradnik skupnosti. Ozrimo se v preteklost in spoznajmo kako je do tega prišlo in kakšen vpliv sta imela šola in kraj drug na drugega v zadnjih 140. letih. Leta 1881 se je namreč v kraju ustalila ljudska in osnovna šola ter ostala vse do danes, ko lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da število vpisanih otrok v zadnjih letih narašča.

V šolskem letu 2002/03 se je na Zgornji Ložnici začela uvajati devetletna osnovna šola, zato je bilo potrebno prilagoditi tudi šolski prostor. V šolskem letu 2007/08 je šola v celoti začela z izvajanjem programa devetletne osnovne šole. Učenci predmetne stopnje pa so se v višje razrede vozili na matično šolo v Slovensko Bistrico. (Šolska kronika 14)

 140 let odtisov znanja, širjenja kulturne in narodne zavesti, preprosto spominov. Kljub temu da šolstvo na Zgornji Ložnici ne velja za najstarejše v okolici,  prinaša veliko lepih in bogatih spominov v zakladnico krajevne zgodovine.

 V razne interesne dejavnosti so se učenci vedno radi vključevali. Še posebej bi izpostavil lutkovno, folklorno, zborovsko in gledališko dejavnost. Prav tako pa so bili učenci zelo uspešni tudi na drugih področjih, tako na športnih tekmovanjih kot tekmovanjih iz znanja.

 Otroška lutkovna skupina Venčeselj velja za eno najuspešnejših lutkovnih skupin v Sloveniji. V zadnjih 15. letih je skupina dosegla zavidljivih sedem Zlatih plaket na državnem srečanju otroških gledaliških lutkovnih skupin Slovenije ter izvedla veliko nastopov po občini Slovenska Bistrica in širše, s čimer je glas naše šole ponesla daleč naokoli. Najodmevnejše in z zlato plaketo nagrajene so bile naslednje predstave: Neznani predmet na planetu Plastika (2007), Peter Pan (2013), Železni Janez (2014), Oliver Twist (2015), Peter Klepec (2016), Robin Hud (2017) in Pohorski triptih (2019).

 Otroška folklorna skupina velja za enega od kulturnih stebrov naše šole. Učenci vseh starosti folkloro radi obiskujejo, saj je folklorna tradicija na Zgornji Ložnici prepoznana tudi v širšem občinskem prostoru, zato je šola tudi redni gostitelj območnega srečanja otroških folklornih skupin v sodelovanju z JSKD Slovenska Bistrica. V zadnjem obdobju se je folklorna skupina redno udeleževala regijskih srečanj, s čimer je dosegala srebrna priznanja. Te je osvojila v letih 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2019.

 Posebej ponosni smo na uspeh naših pevcev. 30. maja 2018  se je del učencev iz 7. in 8. razreda podružnične šole, ki sodeluje pri mladinskem pevskem zboru, z mentorico Nadjo Stegne odpravil na mednarodno pevsko tekmovanje na Češko v Olomouc. Osvojili so 1. mesto in zlato priznanje v kategoriji A2 (otroški zbori do 16 let), posebno nagrado občinstva za najboljši zbor tekmovanja in ​​nagrado Grand Prix za najboljši zbor tekmovanja po mnenju strokovne žirije ter postali absolutni zmagovalci tekmovanja.​ Tekmovanja se je udeležilo 30 zborov iz osmih držav, ki jih je ocenjevala petčlanska mednarodna žirija. Ob tej priložnosti je zboru čestital tudi tedanji minister za kulturo mag. Tone Peršak.

 Na šoli deluje tudi Ložniški gledališki band, ki je 2015 in 2019 osvojil zlati plaketi na državnem srečanju otroških gledaliških skupin Slovenije. Nagrajeni sta bili naslednji predstavi: Drevo (2015) in Oliver Twist (2019).

 Od leta 2013 dalje na šoli poteka tudi raziskovalna dejavnost, učenci se z nalogami redno uvrščajo na regijska in državna tekmovanja.

 Šola in kraj sta v preteklih letih dobro sodelovala. Med njima se je izoblikoval iskren odnos. Vesel sem, da z optimizmom zremo skupaj v prihodnost. V preteklih petnajstih letih, od zadnje večje širitve šolskega prostora, se je veliko spremenilo. Najpomembnejše je dejstvo, da imamo na Zgornji Ložnici popolno devetletko (od leta 2017). To so bile želje mnogih generacij.

 Pred seboj pa imamo tudi nove izzive, vezane na prihodnost tako v izobraževalnem kot na trajnostnem področju in del teh smo že uresničili. Vseskozi sledimo najnovejšim trendom na področju vzgoje in izobraževanja in jih vključujemo v pouk. Prav tako smo uredili igrišče z novimi igrali s pomočjo Lana in Žaka Verko (Mali šef) ter Občine Slovenska Bistrica in tako omogočili še več raznovrstnih možnosti za učence, prav tako tudi za krajane v popoldanskem času. Na področju trajnostnega razvoja naj omenim, da smo pred štirimi leti energetsko obnovili šolo in od tedaj se grejemo na okolju prijaznejši, trajnejši način..

 Pomemben del poslanstva je tudi sodelovanje z okoljem. Še naprej si želimo, dobrega, korektnega sodelovanja; naprej s Krajevno skupnostjo Zgornja Ložnica, Župnijo sv. Venčesla, KUD Alojza Avžnerja Športnim društvom, Turističnim društvom, Ufarcami, skratka z vsemi, ki ste kakorkoli povezani s šolo.

 Na koncu bi se rad zahvalil vodstvu šole in Občini Slovenska Bistrica za vso skrb za našo šolo. Največja zahvala gre vsem učencem, ki obiskujete in ki ste obiskovali našo šolo. Hvala za vse.

 Vodja podružnične šole

Primož Rajh, prof.

Dostopnost